• Zijlstra claimt extra geld voor innovatie MKB

  24 februari − Meer geld voor het stimuleren van de innovatieve kracht van het midden- en kleinbedrijf. Met die boodschap komt Halbe Zijlstra, fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, op 2 maart naar Den Helder. Op Airport Den Helder is van 19.00 tot 21.00 uur een verkiezingsavond rond het thema: ‘De Noordkop als alternatief voor de overvolle Metropoolregio Amsterdam’. De innovativiteit van het mkb in de Noordkop hoort daar bij. Iedereen is welkom op deze avond. Aanmelden kan via 2maart@dekopwerkt.vvd.nl Lees verder

 • VVD huldigt lokale helden in Noord-Holland

  12 februari − Op vrijdag j.l. werden er door VVD Statenleden van Noord-Holland persoonlijk taarten uitgereikt aan personen en organisaties die iets bijzonders voor de gemeenschap hebben gedaan. In Hollands Kroon werden de mensen van de Visafslag Den Oever (C.I.V. Offshore & Shipping) , de Sportzaal “De Snip” in Nieuwe Niedorp, de Molen “De Hoop” in Wieringerwaard en de Koeteltuin in Middenmeer in het zonnetje gezet. Lees verder

 • 'Hippo' vraagt aandacht voor de openbare ruimte

  10 februari − De staat van de stoepen, de straten en het openbaar groen in Hippolytushoef zou beter moeten. Dat waren veel gehoorde opmerkingen richting de VVD-vrijwilligers die zaterdag 4 februari in het dorp de straat op gingen. Opvallend is dat menig inwoner van Hippolytushoef blij is over hoe het nu gaat in Nederland. "Laten we vooral normaal doen met elkaar en de handen uit de mouwen steken", zo kon worden opgetekend. Lees verder

 • VVD’er Huitema redt planten veredeling

  15 januari − Hoewel het in de publiciteit nauwelijks aan de orde kwam, heeft zich in het Europees Parlement een spannende strijd afgespeeld rond de wetgeving over plantenveredeling. Dit zou een blokkade hebben opgeleverd voor zaad- en bloembollenveredeling in Noord-Holland-Noord. Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van de VVD legde Europarlementariër Jan Huitema op de Nieuwjaarsreceptie van de VVD in de Noordkop uit, hoe het zo ver kon komen. Lees verder

 • VVD'ers de boer op in Anna Paulowna

  14 januari − Een groep VVD-vrijwilligers is 14 januari 'de boer op' gegaan in Anna Paulowna. Ze gingen huis aan huis in de Graslaan, Ruysdaallaan, Rembrandtlaan, Saffier en Diamant om het gesprek aan te gaan met inwoners. Lees verder

 • Alexander op de Weegh treedt terug uit fractie

  11 januari − Raadslid Alexander op de Weegh heeft kenbaar gemaakt, dat hij terugtreedt uit de fractie. Na intern overleg heeft hij de conclusie getrokken dat zijn directiefunctie bij Coöperatie Breedband Hollands Kroon lastig is te combineren met zijn rol als raadslid, nu de coöperatie bij de gemeente een subsidieaanvraag heeft ingediend. Lees verder

 • Fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2017!

  20 december − Het bestuur en de fractie van de VVD Hollands Kroon wenst u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2017! Lees verder

 • VVD ziet kansen op verbetering in sociaal domein

  19 december − De VVD betreurt het dat de samenwerking tussen Schagen en Hollands Kroon niet uitpakt zoals we dat graag hadden gezien. Het gebrek aan inzicht op de financiën en de overtuiging dat het efficiënter kan is echter voor de VVD reden om zelfstandig verder te willen gaan. Het in goed overleg beëindigen van de samenwerking biedt de gemeente Hollands Kroon de mogelijkheid de dienstverlening aan de inwoners efficiënter en effectiever te maken. Lees verder

 • Algemene ledenvergadering VVD Hollands Kroon bij Peter Appel

  05 november − Traditiegetrouw houdt de VVD Hollands Kroon haar algemene ledenvergadering op een bijzondere locatie in de gemeente Hollands Kroon. In navolging van Barendse-DC, Landgoed Hoenderdaell, Triflor en op het Recreatiepark Wiringherlant kregen onze leden op 28 oktober jl. een warm welkom bij Peter Appel Transport. Lees verder

 • In gesprek over drank en drugs

  25 oktober − De VVD organiseert op woensdag 9 november een debatavond over drank en drugs. Centrale vraag tijdens de avond zal zijn "wat moet de gemeente meer doen om overmatig drank- en drugsgebruik te voorkomen?" Lees verder

 • VVD wil goede integratie asielzoekers

  01 oktober − De VVD heeft vragen gesteld over de mate van integratie van de asielzoekers die in Hollands Kroon zijn gehuisvest. Integratie acht de fractie van groot belang. Op basis van de antwoorden die het college zal geven kan worden bepaald of er meer werk van integratie gemaakt moet worden. Lees verder

 • VVD zet in op talentontwikkeling

  30 september − De VVD heeft, met steun van de volledige raad, het college gevraagd een actievere rol te spelen bij de vorming van Integrale Kind Centra (IKC's). De IKC's kunnen een belangrijk middel vormen bij de ontwikkeling van talenten van jonge kinderen. Lees verder

 • Succes VVD: ’t Veld mag huizen bouwen

  29 september − Eindelijk is het voor elkaar. Er mag gebouwd worden in ’t Veld Noord. Sinds de start van Hollands Kroon heeft de VVD er talloze keren op gehamerd en nu is het gelukt. De gemeente Hollands Kroon heeft groen licht om te starten met een 60-tal woningen. Lees verder

 • VVD wil geen AZC

  11 juni − De fractie van de VVD is van mening dat voor een asielzoekerscentrum (AZC) in Hollands Kroon geen plek is. Wat de fractie betreft beperkt de gemeente zich tot de huisvesting van vergunninghouders. Om de huisvesting hiervoor niet ten koste van de huidige woningzoekenden te laten gaan zal uitbreiding van het aantal woningen nodig zijn, zodat de wachtlijsten voor huurwoning ingekort kunnen worden. Bijzondere aandacht zal moeten worden gegeven aan de integratie van de nieuwe inwoners. Lees verder

 • De VVD loopt op 4 en 5 juni 2016 mee in de strijd tegen kanker!

  01 juni − Op 4 en 5 juni zal op de sportvelden van SV Wieringerwaard de SamenLoop voor Hoop plaatsvinden. Op de SamenLoop staan we stil bij kanker én vieren we het leven. Tijdens de wandelestafette zijn er muziekoptredens, een braderie en verschillende ceremonies waarbij iedereen welkom is. De VVD Hollands kroon gaat meelopen tijdens de 24-uurs estafette. Lees verder

 • Politiek Café van de VVD, een geanimeerde avond

  31 mei − De Kasteleen in Hippolytushoef was woensdag 25 mei jl. de locatie voor het VVD politiek café, met als onderwerp: Recreatie en toerisme. De fractie van de VVD Hollands Kroon, wethouder Westerkamp, VVD statenlid Hanneke Kaamer van Hoegee, belangstellenden uit Den helder, Schagen, Medemblik en ondernemers uit de sector hebben er gezamenlijk een geslaagde avond van gemaakt. Lees verder

 • Politiek café over recreatie en toerisme

  16 mei − Gemeente Hollands Kroon bruist van de activiteiten de komende maanden. Breezand op Stelten, de Visserijdagen op Den Oever, de autocross in Winkel, Wieringerwerf op Wielen, het is niet alleen voor toeristen maar juist de lokale samenleving voor wie veel te beleven is. Recreatie en toerisme wordt door onze gemeentepolitiek steeds belangrijker gevonden, maar waarom is dat eigenlijk? Lees verder

 • De VVD Hollands Kroon is een open netwerk

  14 april − Op maandag 21 maart jl. heeft het hoofdbestuur van de VVD besloten dat de afdeling Hollands Kroon in zijn huidige samenstelling kan blijven bestaan en vanaf dat moment door het leven gaat als “Lokaal Netwerk Hollands Kroon”. Lees verder

 • Algemene ledenvergadering VVD Hollands Kroon gehouden 'Bij ons Thuys'

  15 maart − De afdeling VVD Hollands Kroon mocht dit keer op Stroe haar Algemene Leden Vergadering houden. Lees verder

 • Toewijzing huishoudelijke hulp is eerlijk systeem

  09 maart − De VVD vindt dat de toewijzing van huishoudelijke hulp in Hollands Kroon is gebaseerd op een eerlijk systeem. Wie door welke omstandigheid dan ook hulp zelf niet kan organiseren, wordt door de gemeente geholpen. Wie het, om welke reden dan ook, zelf niet kan betalen mag rekenen op bijzondere bijstand. Voor wie het zelf kan organiseren of doen, gaat de VVD uit van zelfredzaamheid. Dit is sociaal rechtvaardig omdat het de enige manier is om zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Lees verder