• Dit wil de VVD: Extra woningen, meer werklocaties, minder onkruid

  Als lokaal gewortelde partij weet de VVD Hollands Kroon waar inwoners waarde aan hechten. In deze korte video presenteren we onze kerndoelen Lees verder

 • Enno Bijlstra wil een steunpunt voor mantelzorgers

  19 februari − Mantelzorgers houden de zorg betaalbaar. Maar er wordt een grote wissel op hen getrokken. Daarom wil de VVD een steunpunt voor mantelzorgers, zodat die af en toe tijd voor zichzelf hebben. Enno Bijlstra, kandidaat voor de gemeenteraad, spant zich hier met hart en ziel voor in! Lees verder

 • VVD wil meer bedrijvigheid voor meer banen

  18 februari − De VVD wil in Hollands Kroon en de Kop van Noord-Holland nog meer bedrijvigheid voor nog meer banen. Zodat onze jongste kandidaat-raadslid Lars Ruiter en zijn generatiegenoten niet afhankelijk zijn van een baan elders. Lees verder

 • Johan Senneker: gemeente moet deuren open zetten

  17 februari − Hollands Kroon hanteert een nieuwe werkwijze voor haar ambtenaren. Die wordt niet door iedereen begrepen. Lees verder

 • Trudy de Kruijf wil meer woningen

  16 februari − Trudy de Kruijf is de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd, maar optimaal gemotiveerd om voor de VVD in de gemeenteraad te gaan. Lees verder

 • Vragen aan lijsttrekkers Hollands Kroon

  © VVD

  15 februari − De Schager Courant heeft een lange vragenlijst voorgelegd aan de lijsttrekkers van Hollands Kroon. Aan de hand daarvan verschijnt een reeks artikelen. Hierbij de antwoorden van Theo Meskers, onze lijsttrekker. Lees verder

 • VVD pal achter bedrijven in haven Den Oever

  15 februari − Er is een hoop gedoe over de situatie in de haven van Den Oever. Eén ding staat vast: de VVD staat pal achter de bedrijvigheid daar. Vissers krijgen de ruimte, evenals hun toeleveranciers, afnemers en service-bedrijven. Wat we niet kunnen doen is bedrijven financieel ondersteunen waar dat wettelijk helemaal niet mag. En ook nooit is toegezegd. We vertrouwen op de goede afloop. Aan de VVD zal het niet liggen. In de film neemt visser en VVD'er Cees Meeldijk het op voor zijn haven. Lees verder

 • VVD wil vaart maken met 't Veld Noord

  13 februari − OP 22 januari stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan voor fase 1 van 't Veld Noord vast. De VVD komt met een motie om direct fase 2 op te starten. We willen dat het gemeentebestuur door pakt en zorgt voor meer woningen. Lees verder

 • Deeltijd zorgwonen goed initiatief

  13 februari − De VVD Hollands Kroon is blij met het initiatief van de Tweede Kamer-fractie, die kort verblijf in een verpleeghuis wil toestaan om mantelzorgers te ontlasten. Lees verder

 • Onderzoek woonmarkt ondersteunt VVD pleidooi

  © Schager Courant

  02 februari − Onderzoek van de ING Bank naar de woningmarkt ondersteunt het pleidooi van de VVD Hollands Kroon; er ontstaat een gebrek aan (koop)huizen. We moeten nu starten met de planologische voorbereiding om in 2020 te kunnen bouwen. Lees verder

 • Jan Huitema naar vissers Noordkop

  25 januari − Europarlementariër Jan Huitema komt op vrijdag 9 februari naar de vissers van de Noordkop om te praten over hoe het verder moet met de puls-visserij. Lees verder

 • FACT-CHECKER LUYT GROEP B.V.

  © Redactie

  25 januari − De Luyt Groep BV uit Den Oever claimt dat gemeente Hollands Kroon 300.000 euro zou moeten betalen, als compensatie voor een door het bedrijf misgelopen subsidie. Inmiddels bemoeit iedereen zich er mee. In bijgaand artikel scheidt de VVD de feiten van de fabel. Lees verder

 • VVD introduceert FACT-CHECKER

  24 januari − Op social media circuleren de gekste berichten over hoe het gaat met de gemeente Hollands Kroon. De VVD maakt onderscheid tussen feit en fabel. Vandaag: de gemeentefinanciën. Hoe staat Hollands Kroon er voor? Lees verder

 • Theo Meskers naar gemeenteraad

  © Kenneth Stamp

  15 januari − Theo Meskers is de opvolger van Tjebbe Tip, die wegens verhuizing afstand heeft gedaan van zijn gemeenteraadszetel. Meskers is als nummer twee van de lijst uit 2014 de eerst beschikbare opvolger. De installatie is in de vergadering van 25 januari Lees verder

 • Subsidie voor verduurzaming niet vanzelfsprekend

  © VVD Nijmegen

  15 januari − De VVD juicht verduurzaming toe, maar koppelt dit los van het automatisch toekennen van subsidies. Inwoners, bedrijven en instellingen verduurzamen omdat ze er economisch of maatschappelijk beter van worden. Duurzaam werkt alleen als het zichzelf terugverdient. Dit staat te lezen in het verkiezingsprogramma 'Koersen op kwaliteit'. Lees verder

 • VVD zet in op meer woningen in Hollands Kroon

  11 januari − Er moeten meer woningen komen in Hollands Kroon. In het coalitie-akkoord voor de bestuursperiode na de komende gemeenteraadsverkiezingen wil de VVD een voorschot nemen op een groter aantal dan nu is gepland en ruimte maken voor experimentele bouwvormen. Lees verder

 • VVD: kies voor doen!

  © Kenneth Stamp

  09 januari − De VVD is deze week van start gegaan met haar campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Een grote groep kandidaten, bestuursleden en vrijwilligers is beschikbaar om onze boodschap uit te dragen: we stropen de mouwen op voor Hollands Kroon! Wie op 21 maart VVD stemt, kiest voor doen! Lees verder

 • VVD wil integratie doelgroepenvervoer

  © ©Taxipro

  09 januari − De VVD-fracties in Den Helder, Hollands Kroon en Schagen vragen de colleges van B&W van de drie gemeenten samen uit te zoeken of integratie mogelijk is van de diverse soorten doelgroepenvervoer, die met belastinggeld worden ondersteund. Een besparing van enkele honderdduizenden euro’s per jaar moet mogelijk zijn, zo verwacht de VVD. Lees verder

 • Groen licht huisvesting arbeidsmigranten Agriport

  22 december − De VVD-fractie in de Provinciale Staten van Haarlem heeft de fractie in Hollands Kroon laten weten, dat de provincie niet langer protesteert tegen de bouw van een hotel voor arbeidsmigranten op Agriport A7. In overleg tussen de beide fracties is gepleit voor stopzetting van de juridische procedure. Lees verder

 • VVD wil meer ambitie woningbouw W’werf

  20 december − De VVD vindt dat Hollands Kroon meer ambitie moet tonen bij de ontwikkeling van woningbouw binnen de herstructurering van Wieringerwerf. Stedenbouwkundig zijn er diverse grondposities beschikbaar, die de gemeente in bezit heeft. Die moeten goed in kaart worden gebracht, zodat de opbrengsten kunnen worden meegenomen in de financiering van de herstructurering. Lees verder