• Aankondiging fractievergadering

    De VVD fractie houdt op maandag 30 oktober aanstaande haar openbare fractievergadering. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De vergadering is openbaar vanaf 20:00 uur. De vergadering is in het MFA Hollands Kroon (Verwachting 1 in Anna Paulowna). Lees verder

  • Bereikbaarheid platteland in Politiek Café VVD

    15 oktober − Hoe houden we het platteland bereikbaar? Die vraag staat centraal in een Politiek Café van de VVD op 22 november, vanaf 20.00 uur in Het Stamineeke in Hippolytushoef. Aanleiding voor het Café is het verdwijnen van buslijnen, maar ook de geringe populariteit van het openbaar vervoer bij inwoners van de Kop van Noord-Holland. Lees verder

  • De VVD Hollands Kroon heeft haar lijsttrekker gekozen

    22 september − Met algemene stemmen is de heer Theo Meskers tijdens gekozen tot lijsttrekker voor de VVD Hollands Kroon voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Na de felicitaties in ontvangst te hebben genomen bedankte Theo de aanwezigen voor het vertrouwen dat zij in hem stellen. Lees verder

  • VVD schept helderheid toekomst sporthallen

    07 augustus − De VVD heeft een duidelijk standpunt ingenomen om alle onzekerheden rond de toekomst van de sporthallen in Hollands Kroon weg te nemen. Ze is akkoord gegaan met een eenmalige onderhoudsbijdrage van bijna 185.000 euro voor Stichting Sportcentrum Wieringen. Die is daarmee in staat zelfstandig door te kunnen en zal –net als de andere hallen- vanaf 2018 een jaarlijkse exploitatiebijdrage krijgen van €15.000 euro. Lees verder

  • VVD-fractie akkoord met breedbandproject

    28 juli − De VVD-fractie heeft ingestemd met het voorstel van B&W om te onderzoeken of er marktpartijen zijn die met de gemeente willen investeren in toekomstbestendig internet in het buitengebied. De planning is dat begin 2018 met de aanleg kan worden begonnen. Lees verder

  • Inspirerende bijeenkomst over Wonen

    17 juni − Op woensdag 31 mei jl. was Café Beentjes in Winkel de locatie voor het politiek café van de VVD lokaal netwerk Hollands Kroon, met als onderwerp: Wij willen wonen! De fractie van de VVD Hollands Kroon, Provinciaal Statenlid voor de VVD ,Jerry Kramer, ambassadeur Tiny House movement Nederland Marjolein Jonker, belangstellenden uit Hollands Kroon en vertegenwoordiging van de woningbouwvereniging hebben er gezamenlijk een geslaagde avond van gemaakt. Lees verder

  • Wij willen wonen!!

    18 mei − Volgende week woensdag 31 mei organiseert de VVD Hollands Kroon haar 5e politieke café . Ditmaal gaat het over wonen. Alle inwoners van deze gemeente zijn van harte welkom om aan de hand van prikkelende stellingen zijn of haar mening over woonsituatie, koop of huur, in onze gemeente te geven. Lees verder

  • VVD ziet geen heil in voorstel referendum

    07 mei − De VVD-fractie ziet geen heil in een referendumverordening voor de gemeenteraad van Hollands Kroon. Referenda zijn de bijl aan de wortel van de parlementaire democratie, zo citeerde fractievoorzitter Jan Swaag erelid van de VVD Hans Wiegel. Lees verder

  • VVD geeft zwembaden nog een kans

    06 mei − Wat de VVD betreft krijgt de zo geheten HOZE-groep nog tot oktober de tijd om aan te tonen dat de vier zwembaden in Hollands Kroon zelfstandig verder kunnen. De gemeenteraadsfractie was mede-indiener van een voorstel met die strekking. Lees verder

  • 'Wonen' raakt ons allemaal

    03 mei − Het begint een traditie te worden. Van tijd tot tijd organiseert de de VVD Hollands Kroon een politiek café over een voor Hollands Kroon relevant onderwerp. Ditmaal gaat het over wonen. Voor dit café zijn alle inwoners uitgenodigd. Aan de hand van prikkelende stellingen kan een ieder zijn of haar mening over woonsituatie in onze gemeente geven. Het politieke café vindt plaats in café Beentjes, Dorpstraat 88 in Winkel op woensdag 31 mei en begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Lees verder

  • VVD Hollands Kroon stelt kandidaatstelling voor raadsleden open

    06 april − De VVD in Hollands Kroon heeft de kandidaatstelling voor nieuwe raadsleden opengesteld. Tot 2 mei kunnen kandidaten zich aanmelden. Lees verder

  • Fractieverantwoording VVD 2016 getekend

    30 maart − De fractie heeft in 2016 net als voorgaande jaren een fractiedag gehouden waarin teambuilding en het politieke programma op de agenda hebben gestaan. Tevens heeft de fractie een avond georganiseerd om met burgers in gesprek te gaan over drank- en drugsgebruik in de gemeente. Omdat het gemeentehuis verbouwd word heeft de fractie een aantal openbare vergaderingen moeten houden op verschillende locaties in de gemeente. Lees verder

  • ALV VVD Hollands Kroon goed verlopen

    24 maart − De avond werd gehouden bij loonbedrijf Vermaire in Breezand, waar eigenaar Jack Vermaire ons welkom heette op zijn bedrijf, waarna de opgekomen leden van VVD Hollands Kroon, van hem en zijn neef Michel een rondleiding door het uitgebreide gebouwencomplex met uitleg kregen, over het bedrijf, de machines en de werkzaamheden. Lees verder

  • De inwoners van Winkel en Nieuwe Niedorp aan het woord

    11 maart − Om de gesprekken met de inwoners van Hollands Kroon een vervolg te geven is een grote groep VVD’ers vandaag op pad geweest in Winkel. De groep, zoals zichtbaar op de afbeelding, bestond uit fractieleden, bestuursleden, jonge vrijwilligers en Tweede Kamerkandidaat Falco Hoekstra. Naast het voeren van gesprekken over het beleid in gemeente was er natuurlijk ook aandacht voor de Tweede Kamerverkiezingen die plaatsvinden op 15 maart aanstaande. Lees verder

  • Tweede Kamerlid Barbara Visser op werkbezoek in haven Den Oever

    04 maart − Barbara Visser, lid van de VVD in de Tweede Kamer, heeft samen met een VVD-delegatie een bezoek gebracht aan de haven van Den Oever. Het VVD gezelschap werd ontvangen bij de CIV coöperatie. VVD-lid Cees Meeldijk, die Barbara Visser had uitgenodigd, opende het werkbezoek. Jan van der Wiel en Gert-Jan Wiegman, van de P.O. Wieringen, hielden een presentatie over de visserij en de haven van Den Oever. De vloot, de afslag en de toeleveringsbedrijven genereren samen een omzet van meer dan 100 miljoen euro per jaar en biedt plaats aan ongeveer 500 visserij gerelateerde arbeidsplaatsen. Lees verder

  • Halbe Zijlstra ziet kansen voor de Noordkop

    28 februari − Halbe Zijlstra, fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, ziet grote kansen voor de Kop van Noord-Holland. Grote bedrijven zoals Microsoft zijn al neergestreken in de Noordkop. Zijlstra: “Ik denk, nu het weer beter gaat met de economie, dat bedrijven interesse zullen tonen om zich te vestigen in de Kop van Noord-Holland. Je hebt hier immers de ruimte om uit te breiden, fijn te wonen en je zit vlakbij de Randstad.” Lees verder

  • VVD in gesprek met de inwoners van Wieringerwerf

    26 februari − Na in gesprek te zijn geweest met de inwoners van Anna Paulowna (14 januari) en Hippolytushoef (4 februari) gingen de vrijwilligers van de VVD op 18 februari het gesprek aan met de inwoners van Wieringerwerf. Het doel van de gevoerde gesprekken was het opvangen van geluid van de inwoners. Wat speelt er nou binnen de gemeente Hollands Kroon, wat gaat er goed en wat kan er beter? De VVD-vrijwilligers werden gesteund door kandidaat 2e kamerlid Falco Hoekstra. Lees verder

  • Zijlstra claimt extra geld voor innovatie MKB

    24 februari − Meer geld voor het stimuleren van de innovatieve kracht van het midden- en kleinbedrijf. Met die boodschap komt Halbe Zijlstra, fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, op 2 maart naar Den Helder. Op Airport Den Helder is van 19.00 tot 21.00 uur een verkiezingsavond rond het thema: ‘De Noordkop als alternatief voor de overvolle Metropoolregio Amsterdam’. De innovativiteit van het mkb in de Noordkop hoort daar bij. Iedereen is welkom op deze avond. Aanmelden kan via 2maart@dekopwerkt.vvd.nl Lees verder

  • VVD huldigt lokale helden in Noord-Holland

    12 februari − Op vrijdag j.l. werden er door VVD Statenleden van Noord-Holland persoonlijk taarten uitgereikt aan personen en organisaties die iets bijzonders voor de gemeenschap hebben gedaan. In Hollands Kroon werden de mensen van de Visafslag Den Oever (C.I.V. Offshore & Shipping) , de Sportzaal “De Snip” in Nieuwe Niedorp, de Molen “De Hoop” in Wieringerwaard en de Koeteltuin in Middenmeer in het zonnetje gezet. Lees verder

  • 'Hippo' vraagt aandacht voor de openbare ruimte

    10 februari − De staat van de stoepen, de straten en het openbaar groen in Hippolytushoef zou beter moeten. Dat waren veel gehoorde opmerkingen richting de VVD-vrijwilligers die zaterdag 4 februari in het dorp de straat op gingen. Opvallend is dat menig inwoner van Hippolytushoef blij is over hoe het nu gaat in Nederland. "Laten we vooral normaal doen met elkaar en de handen uit de mouwen steken", zo kon worden opgetekend. Lees verder