• Aankondiging fractievergadering

  21 april − De VVD fractie houdt op maandag 1 mei aanstaande haar openbare fractievergadering. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De vergadering is openbaar vanaf 20:00 uur. De vergadering is in de Robbenoordboszaal van het MFA Hollands Kroon (Verwachting 1 in Anna Paulowna). Lees verder

 • VVD Hollands Kroon stelt kandidaatstelling voor raadsleden open

  06 april − De VVD in Hollands Kroon heeft de kandidaatstelling voor nieuwe raadsleden opengesteld. Tot 2 mei kunnen kandidaten zich aanmelden. Lees verder

 • Fractieverantwoording VVD 2016 getekend

  30 maart − De fractie heeft in 2016 net als voorgaande jaren een fractiedag gehouden waarin teambuilding en het politieke programma op de agenda hebben gestaan. Tevens heeft de fractie een avond georganiseerd om met burgers in gesprek te gaan over drank- en drugsgebruik in de gemeente. Omdat het gemeentehuis verbouwd word heeft de fractie een aantal openbare vergaderingen moeten houden op verschillende locaties in de gemeente. Lees verder

 • ALV VVD Hollands Kroon goed verlopen

  24 maart − De avond werd gehouden bij loonbedrijf Vermaire in Breezand, waar eigenaar Jack Vermaire ons welkom heette op zijn bedrijf, waarna de opgekomen leden van VVD Hollands Kroon, van hem en zijn neef Michel een rondleiding door het uitgebreide gebouwencomplex met uitleg kregen, over het bedrijf, de machines en de werkzaamheden. Lees verder

 • De inwoners van Winkel en Nieuwe Niedorp aan het woord

  11 maart − Om de gesprekken met de inwoners van Hollands Kroon een vervolg te geven is een grote groep VVD’ers vandaag op pad geweest in Winkel. De groep, zoals zichtbaar op de afbeelding, bestond uit fractieleden, bestuursleden, jonge vrijwilligers en Tweede Kamerkandidaat Falco Hoekstra. Naast het voeren van gesprekken over het beleid in gemeente was er natuurlijk ook aandacht voor de Tweede Kamerverkiezingen die plaatsvinden op 15 maart aanstaande. Lees verder

 • Tweede Kamerlid Barbara Visser op werkbezoek in haven Den Oever

  04 maart − Barbara Visser, lid van de VVD in de Tweede Kamer, heeft samen met een VVD-delegatie een bezoek gebracht aan de haven van Den Oever. Het VVD gezelschap werd ontvangen bij de CIV coöperatie. VVD-lid Cees Meeldijk, die Barbara Visser had uitgenodigd, opende het werkbezoek. Jan van der Wiel en Gert-Jan Wiegman, van de P.O. Wieringen, hielden een presentatie over de visserij en de haven van Den Oever. De vloot, de afslag en de toeleveringsbedrijven genereren samen een omzet van meer dan 100 miljoen euro per jaar en biedt plaats aan ongeveer 500 visserij gerelateerde arbeidsplaatsen. Lees verder

 • Halbe Zijlstra ziet kansen voor de Noordkop

  28 februari − Halbe Zijlstra, fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, ziet grote kansen voor de Kop van Noord-Holland. Grote bedrijven zoals Microsoft zijn al neergestreken in de Noordkop. Zijlstra: “Ik denk, nu het weer beter gaat met de economie, dat bedrijven interesse zullen tonen om zich te vestigen in de Kop van Noord-Holland. Je hebt hier immers de ruimte om uit te breiden, fijn te wonen en je zit vlakbij de Randstad.” Lees verder

 • VVD in gesprek met de inwoners van Wieringerwerf

  26 februari − Na in gesprek te zijn geweest met de inwoners van Anna Paulowna (14 januari) en Hippolytushoef (4 februari) gingen de vrijwilligers van de VVD op 18 februari het gesprek aan met de inwoners van Wieringerwerf. Het doel van de gevoerde gesprekken was het opvangen van geluid van de inwoners. Wat speelt er nou binnen de gemeente Hollands Kroon, wat gaat er goed en wat kan er beter? De VVD-vrijwilligers werden gesteund door kandidaat 2e kamerlid Falco Hoekstra. Lees verder

 • Zijlstra claimt extra geld voor innovatie MKB

  24 februari − Meer geld voor het stimuleren van de innovatieve kracht van het midden- en kleinbedrijf. Met die boodschap komt Halbe Zijlstra, fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, op 2 maart naar Den Helder. Op Airport Den Helder is van 19.00 tot 21.00 uur een verkiezingsavond rond het thema: ‘De Noordkop als alternatief voor de overvolle Metropoolregio Amsterdam’. De innovativiteit van het mkb in de Noordkop hoort daar bij. Iedereen is welkom op deze avond. Aanmelden kan via 2maart@dekopwerkt.vvd.nl Lees verder

 • VVD huldigt lokale helden in Noord-Holland

  12 februari − Op vrijdag j.l. werden er door VVD Statenleden van Noord-Holland persoonlijk taarten uitgereikt aan personen en organisaties die iets bijzonders voor de gemeenschap hebben gedaan. In Hollands Kroon werden de mensen van de Visafslag Den Oever (C.I.V. Offshore & Shipping) , de Sportzaal “De Snip” in Nieuwe Niedorp, de Molen “De Hoop” in Wieringerwaard en de Koeteltuin in Middenmeer in het zonnetje gezet. Lees verder

 • 'Hippo' vraagt aandacht voor de openbare ruimte

  10 februari − De staat van de stoepen, de straten en het openbaar groen in Hippolytushoef zou beter moeten. Dat waren veel gehoorde opmerkingen richting de VVD-vrijwilligers die zaterdag 4 februari in het dorp de straat op gingen. Opvallend is dat menig inwoner van Hippolytushoef blij is over hoe het nu gaat in Nederland. "Laten we vooral normaal doen met elkaar en de handen uit de mouwen steken", zo kon worden opgetekend. Lees verder

 • VVD’er Huitema redt planten veredeling

  15 januari − Hoewel het in de publiciteit nauwelijks aan de orde kwam, heeft zich in het Europees Parlement een spannende strijd afgespeeld rond de wetgeving over plantenveredeling. Dit zou een blokkade hebben opgeleverd voor zaad- en bloembollenveredeling in Noord-Holland-Noord. Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van de VVD legde Europarlementariër Jan Huitema op de Nieuwjaarsreceptie van de VVD in de Noordkop uit, hoe het zo ver kon komen. Lees verder

 • VVD'ers de boer op in Anna Paulowna

  14 januari − Een groep VVD-vrijwilligers is 14 januari 'de boer op' gegaan in Anna Paulowna. Ze gingen huis aan huis in de Graslaan, Ruysdaallaan, Rembrandtlaan, Saffier en Diamant om het gesprek aan te gaan met inwoners. Lees verder

 • Alexander op de Weegh treedt terug uit fractie

  11 januari − Raadslid Alexander op de Weegh heeft kenbaar gemaakt, dat hij terugtreedt uit de fractie. Na intern overleg heeft hij de conclusie getrokken dat zijn directiefunctie bij Coöperatie Breedband Hollands Kroon lastig is te combineren met zijn rol als raadslid, nu de coöperatie bij de gemeente een subsidieaanvraag heeft ingediend. Lees verder

 • Fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2017!

  20 december − Het bestuur en de fractie van de VVD Hollands Kroon wenst u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2017! Lees verder

 • VVD ziet kansen op verbetering in sociaal domein

  19 december − De VVD betreurt het dat de samenwerking tussen Schagen en Hollands Kroon niet uitpakt zoals we dat graag hadden gezien. Het gebrek aan inzicht op de financiën en de overtuiging dat het efficiënter kan is echter voor de VVD reden om zelfstandig verder te willen gaan. Het in goed overleg beëindigen van de samenwerking biedt de gemeente Hollands Kroon de mogelijkheid de dienstverlening aan de inwoners efficiënter en effectiever te maken. Lees verder

 • Algemene ledenvergadering VVD Hollands Kroon bij Peter Appel

  05 november − Traditiegetrouw houdt de VVD Hollands Kroon haar algemene ledenvergadering op een bijzondere locatie in de gemeente Hollands Kroon. In navolging van Barendse-DC, Landgoed Hoenderdaell, Triflor en op het Recreatiepark Wiringherlant kregen onze leden op 28 oktober jl. een warm welkom bij Peter Appel Transport. Lees verder

 • In gesprek over drank en drugs

  25 oktober − De VVD organiseert op woensdag 9 november een debatavond over drank en drugs. Centrale vraag tijdens de avond zal zijn "wat moet de gemeente meer doen om overmatig drank- en drugsgebruik te voorkomen?" Lees verder

 • VVD wil goede integratie asielzoekers

  01 oktober − De VVD heeft vragen gesteld over de mate van integratie van de asielzoekers die in Hollands Kroon zijn gehuisvest. Integratie acht de fractie van groot belang. Op basis van de antwoorden die het college zal geven kan worden bepaald of er meer werk van integratie gemaakt moet worden. Lees verder

 • VVD zet in op talentontwikkeling

  30 september − De VVD heeft, met steun van de volledige raad, het college gevraagd een actievere rol te spelen bij de vorming van Integrale Kind Centra (IKC's). De IKC's kunnen een belangrijk middel vormen bij de ontwikkeling van talenten van jonge kinderen. Lees verder